Večer světel 2006

Svátek Večer světel, vycházející ze stínadelské trilogie Jaroslava Foglara, si příznivci tohoto autora a jeho díla na mnoha místech naší země připomínají vždy 17. 12., tedy v den, k... Read More

Večer světel 2005

Ulčovka – Večer světel Tradiční stínadelský svátek Večer světel slavíme v Praze jako vždy 17. prosince 2005 od 17 hodin u postranního vchodu kostela sv. Haštala (u Anežské ulice)... Read More

Večer světel 1995

A znovu je tu zima, tma se rychle snáší na město. Spěcháš temnými ulicemi a nohy jako by tě samy nesly k místům, odkud se line světlo svící lampionů. Čím to je , že dnes si připadá... Read More