VONT – časopis z počátku 90 let

Časopis Vont 1991/2 - strana 1V roce 1990 začalo Vontské tiskové středisko v Českých Budějovicích vydávat časopis VONT s podtitulem „časopis pro kluky a holky z ulic a uliček“. V dalším roce vychází už jen dvě čísla v černobílé variantě (s barevným přítiskem) formátu A4. VONT zaniká a nahrazuje jej částečně zpravodaj Sdružení Žlutého kvítku s názvem Hlas kvítku.

Některé další informace najdete v článku Vontský časopis a na dnes již neaktualizovaných stránkách Sdružení Žlutého kvítku.