Večer světel 2006

Večer světelSvátek Večer světel, vycházející ze stínadelské trilogie Jaroslava Foglara, si příznivci tohoto autora a jeho díla na mnoha místech naší země připomínají vždy 17. 12., tedy v den, kdy vyšel (v roce 1938) na stránkách
Mladého hlasatele první kreslený příběh Rychlých šípů. Tradiční Večer světel v Praze se uskuteční v obvyklém čase a na obvyklém místě:

Sraz 17. 12. 2006 v 17.00 (konec akce přibližně 18.30) – prostor u postranního vchodu kostela sv. Haštala na Haštalském náměstí (naproti Anežské ulici).
Nezapomeňte – svíčku či lampion!

Vlastníci mince (mincí) z minulých pražských Večerů světel a svátků čtenářských klubů (8. 5.) – nezapomeňte si ji (je) vzít s sebou, rovněž tak předloňský trvalý pamětní list VS s prvními razítky přineste na třetí orazítkování.
K dispozici bude samozřejmě i letos stálé razítko VS, takže kroniky, zápisníky či deníky s sebou.
Letošní Večer světel se ponese v duchu blížícího se 100. výročí narození Jaroslava Foglara v příštím roce, a také událostí kolem pojmenování blízké uličky názvem „Ve Stínadlech“. V rámci pražského Večera světel bude, jako vždy, i vyhodnocení pátrací hry Hledáme Rychlé šípy a informace o akcích, pozvánky, nabídky… Neměla by scházet ani drobná hříčka v nejbližším okolí. Na závěr akce navštívíme místo, odkud budou vidět rozhlížející se Rychlé šípy.
Kdo nemůže přijít na akci – ani na jiném místě naší země – může se Večera světel zúčastnit tak, že 17. 12. mezi 17.-21. hodinou dá za okno svíčku, lampion či jiné světlo a k tomu může vystavit i tradiční pochodující postavy Rychlých šípů s Bublinou.