Kde jsou vaše Stínadla?

Nápis na zdi - StínadlaStínadla! Kolik kluků a děvčat už se je vydalo hledat! Čtvrť, která celá desetiletí nedopřeje zvídavým duším trochu klidu. Snad pro někoho poslední stránkou, posledním řádkem knihy příběh končí, pro neklidné duše však cosi začíná… Jedinečné a neopakovatelné období vlastního hledání, kdy se bezděčně stávají účastníky vlastního dobrodružství, a přidávají tak další kapitoly stínadelské historie. Patříš-li i ty mezi takové zvídavé, je ti určena soutěž vyhlášená Sdružením přátel Jaroslava Foglara (www.iklubovna.cz): Kde jsou vaše Stínadla?

Stínadla! Tajuplná, nebezpečná čtvrť propletená křivolakými uličkami s nesčetnými schůdky a zábradlíčky, uličkami škrábajícími se vzhůru do kopců a zase řítícími se jako do hlubiny, plná průchodů s nezbádanými tajemnými zákoutími i záhadnými dvorečky za zdmi domů.
(Jaroslav Foglar: Stínadla se bouří)

SPJF
Stínadla! Kolik kluků a děv­čat už se je vydalo hledat! Čtvrť, která celá desetiletí nedopřeje zvídavým duším tro­chu klidu.
Snad pro někoho poslední stránkou, posledním řádkem knihy příběh končí, pro neklidné duše však cosi začíná… Jedinečné a neopakovatelné období vlastního hledání, kdy se bez­děčně stávají účastníky vlast­ního dobrodružství, a přidá­vají tak další kapitoly stínadelské historie.
Patríš-li i ty mezi takové zvídavé, je ti urcena soutež vyhlášená Sdružením prátel Jaroslava Foglara (www.foglar.adam.cz):

Kde jsou vaše Stínadla?

Pro někoho je to konkrétní čtvrť konkrétního města, pro jiného pomyslné místo kdesi v jeho fantazii, další si svá Stínadla sám vytváří…

Soutěžní hranice jsou proto poněkud volnější, abychom vyhověli co nejširšímu okru­hu zájemců.

VĚKOVÉ KATEGORIE:
I. do 15 let
II. nad 15 let

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
I. fotografie:
černobílé i barevné, formát může být 9 x 9 cm ne­bo 13 x 9 cm, případně 15 x 21 cm, počet fotografií – ma­ximálně 3

II. kresby:
libovolná technika, jednoba­revné i vícebarevné, formát A5 – A3, počet kreseb – maximálně 3

III. výtvarná:
výrobky zhotovené libovolnou technikou z jakýchkoliv (trvanlivých) surovin, rozměr maximálně 50 x 50 x 50 cm, váha do 5 kg, maximálně 2 výrobky

IV. literární:
jakýkoliv literární útvar, maximálně 2 příspěvky, rozsah max. 3 strany formátu A4, nejlépe strojopis či text v elektronické podobě (30 řádek na stránku)

Své příspěvky odešlete nebo odevzdejte nejpozději 15. září 2003, kdy končí uzávěrka soutěže a to:
a) poštou na adresu Sdružení přátel Jaroslava Foglara – pražská pobočka, Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 – Košíře
b) osobně na adrese Pražská rada Junáka, Bubenská 6, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 220 802 340
c) e-mailem spjf.praha@seznam.cz

Informace na internetu na adrese www.stinadla.cz.

Každý jednotlivý příspěvek, tj. každou fotografii, kresbu, text či výrobek je nutno označit jménem, adresou a datem narození, případně telefonickým a e-mailovým kontaktem.

Z vyhodnocených a vybraných prací bude uspořádána v Muzeu dětské kresby v Praze na Starém Městě v říjnu 2003 výstava. Ta by se měla později přesunout i na jiné místo v republice.

Příspěvky v jednotlivých kategoriích budou hod­notit poroty, jejímiž členy jsou výtvarníci a spisovatelé a znalci života a díla Jaroslava Foglara.

Zaslané příspěvky se nevracejí. Výjimku tvoří kategorie kreseb a výtvarná kategorie.

Pořadatel si vyhrazuje právo reprodukovat zaslané příspěvky v souvislosti s propagací soutěže a s propagací činnosti SPJF v příležitostných či malonákladových tiskovinách i elektronicky, v ostatních případech vždy dle konkrétní osobní dohody.

Na vaše příspěvky se těší realizátoři Petr Molka – Best, Milan Lebeda – Alpín, Tomáš Hromádka – Krizmen.

Akce navazuje na soutěž „Kde jsou u vás Stínadla?“ z roku 1990 vyhlášenou týdeníkem Květy a neformálními Přáteli žlutého kvítku a připravenou Ivanem Vápenkou – Ivou, fotografické respektive kresebné práce byly vystaveny v Národním domě na Smíchově v Praze. Dále na soutěž „Kde jsou vaše Stínadla?“ z roku 1993/94 vyhlášenou neformálním Pražským sdružením žlutého kvítku a připravenou Petrem Molkou – Bestem a Milanem Lebedou – Alpínem, fotografické, kresebné a literární práce byly vystaveny při vyhlášení výsledků v DDM Buďánka v Praze 5, zde proběhly i doprovodné akce. Můžete kreslit, malovat, fotografovat, modelovat i jinak tvořit – vyzývalo zatím naposledy – v roce 1995 – Sdružení přátel Jaroslava Foglara k účasti v soutěži „Za tajemstvím temných uliček“ připravené Markem Polákem – Sharpem a Karlem Judexem – Jestřábem-Havranem, vybrané příspěvky z obou posledních soutěží se objevily v magazínu Bobří stopou.